Caledonian Mac a'Bhriuthainn - Bàtaichean-aiseig nan Eilean is Chluaidh
Enquiries & Reservations 0800 066 5000
You are: 
2013 Award banner 618x260px
Air Bòrd na h-Aiseig AgadGoExploreFaigh am pasgan iPhone ùrIth Ceannaich Socraich

Lorg

Destinations

Cinn-uidhe

Faigh tuilleadh a-mach mu na h-àiteachan chun am bi CalMac a’ seòladh, le mapaichean, dealbhan-camara, rudan ri fhaicinn is ri dhèanamh agus fiosrachadh mu sheirbheisean.

Day Trips by Ferry

Tursan-latha le Aiseag

Faic cuid de na h-eileanan as bòidhche ann an Alba ann an aon latha le raon roghainnean siubhail, nam measg turas an dà chuid air coidse is aiseag, agus seòlaidhean gun a bhith a’ dol air tìr idir.

Accommodation

Àite-fuirich

Lorg Taighean-aoigheachd, Leabaidh & Bracaist, Taighean-òsta, Fèin-fhrithealadh agus Campachadh airson saor-làithean no dìreach deireadh-seachdain air falbh.

Cuir air Dòigh

Timetables

Clàran-ama

Seirbheisean aiseig clàraichte, faraidhean agus fiosrachadh-siubhail buntainneach gus do chuideachadh gus do thuras le CalMac a chur air dòigh.

Tickets

Tiogaidean

Lorg an dearbh thiogaid a tha thu ag iarraidh le raon roghainnean, nam measg singilte/tilleadh, ioma-thuras agus leum o eilean gu eilean.

Journey Information

Fiosrachadh-turais

Gach fiosrachadh a dh’fheumas tu mu bhith a’ siubhal le CalMac, o bhith a’ cur air dòigh an turais agad, gu seirbheisean agus taic luchd-cleachdaidh.

Air Bòrd

Deck Plans

Planaichean Deice

Planaichean deice eadar-ghnìomhach, iùil agus fiosrachadh mu na bàtaichean air an t-slighe agad.

Services

Seirbheisean

Dèan deagh fheum den ùine a th’ agad air bòrd le bhith a’ tadhal air na cafaidhean, bàraichean is bùithtean againn.

Facilities

Goireasan

Feuch gun còrd an turas ribh le grunn ghoireasan air bòrd airson an teaghlaich gu lèir agus dhan pheata agad!

Faigh a-mach tuilleadh mu...

Cinn-uidhe 

Càite am bi sibh a’ seòladh?

Route Map

Bidh Caledonian Mac a’ Bhriuthainn a’ seòladh gu 24 cinn-uidhe far cladach siar na h-Alba, am measg cuid de na cladaichean is na cruthan-tìre as eireachdaile san RA. Faic no thoir a-nuas mapa shlighean ChalMac gus an turas agad a chur air dòigh.

 Cliog air na ceangalan duilleige buntainneach gus tuilleadh fhaighinn a-mach mu gach Ceann-uidhe agus na seirbheisean aiseig a tha a’ dol thuca fa leth.

Seall air mapa shlighean

A’ Siubhal le Peataichean

Am faod mi an cù agam a thoirt leam?

Travelling with Pets

Tha fàilte air coin air bòrd is bidh iad a’ siubhal AN-ASGAIDH.  Air sgàth slàinte, glainead is sàbhailteachd tha sinn ag iarraidh air luchd-siubhail aire a thoirt do na stiùiridhean againn.

Thathar a’ comhairleachadh do luchd-siubhail gu bheil iad fhèin gu tur an urra ri mathas agus giùlan an cuid pheataichean, gu h-àraid coin, fhad ’s a tha iad ann an ionadan-aiseig agus air bòrd.

Tuilleadh mu Shiubhal le Peataichean

A’ Clàradh A-steach

 Ma bhios mi air dheireadh, am faigh mi air bòrd?

Checking In

Tha na h-amannan aig mullach gach clàr-ama a’ sealltainn nan amannan nuair a bhios clàradh a-steach an luchd-shiubhail is nan carbadan a’ dùnadh.   Ma bhios tu anmoch a’ clàradh carbad a-steach, dh’fhaodte gun tèid an t-àite agad a thoirt do charbad eile agus gun tèid do dhiùltadh.

Thathar ag iarraidh air luchd-siubhail aire a ghabhail do na h-amannan-bòrdaidh gus an urrainnear na modhan-sàbhailteachd a chur an gnìomh.

Tuilleadh mu Chlàradh A-steach

Àrachas-siubhail

A bheil feum agam air Àrachas-siubhail?

Travel Insurance

Thathar a’ comhairleachadh gu làidir do luchd-siubhail beachdachadh air àrachas fhaighinn dhaibh fhèin an aghaidh chosgaisean a dh’fhaodadh tighinn orra seach gu bheil seòladh air dheireadh, air atharrachadh no air a chur dheth.

Chan eil a’ Chompanaidh a’ gabhail ri buailteachd airson call, prìsean no cosgaisean sam bith a tha a’ tighinn air luchd-siubhail seach gu bheil seòladh air dheireadh, air atharrachadh no air a chur dheth.

Tuilleadh mu Àrachas-siubhail

Inbhe-seirbheis

A bheil an seòladh agam air an uair?

Service Status

Cleachd an clàr Inbhe-seirbheis againn gus am fiosrachadh as ùire fhaighinn mu sheòlaidhean a tha air an atharrachadh no air an cur dheth.

Gheibh thu cuideachd fiosrachadh seirbheis gu dìreach gud fhòn-làimhe leis a’ phasgan iPhone againn no le bhith a’ teacsadh chòdaichean slighe gus am fios as ùire fhaighinn air teacsa singilte no òrdaichte.

Tuilleadh mu Inbhe-seirbheis

Tiogaidean Air Chall

Tha mi air an tiogaid agam a chall, dè a nì mi?

Lost tickets

Feumaidh tiogaidean èifeachdach a bhith aig luchd-siubhail aig àm-siubhail agus feumaidh iad a bhith deiseil gus an toirt seachad nuair a thèid an iarraidh.  Cha toir CalMac seachad tiogaidean eile an àite feadhainn a chaidh a chall, a ghoid no ma sgaoil.

Ann an suidheachadh mar seo feumaidh luchd-siubhail tiogaidean ùra a cheannach.  Ma thèid na tiogaidean caillte a lorg às dèidh làimhe is ma thèid an tilleadh gu Cùram Luchd-cleachdaidh ann an Guireag, thèid an t-sùim a phàigheadh air ais, às dèidh cosgais-rianachd a thoirt dheth.

Tuilleadh mu Thiogaidean Air Chall

Airgead Air Ais

Dè am poileasaidh a th’ agaibh airson airgead air ais?

Refunds

 Thèid beachdachadh air tagraidhean uile airson airgead air ais a thaobh thiogaidean nach deach a chleachdadh is a chaidh a thilleadh gu Roinn Cùram an Luchd-chleachdaidh againn.  Cha tèid airgead a thoirt air ais airson thiogaidean a tha air a dhol seachad air ceann-latha èifeachdais.

Tha airgead air ais airson thiogaidean far nach do chleachdadh ach pàirt dhen tiogaid, air obrachadh a-mach a rèir an fharaidh a chaidh a phàigheadh, às aonais nan turasan a chaidh a ghabhail, air làn chosgais faradh singilte.

Tuilleadh mu Airgead Air Ais

Connecting Services

What if my journey is delayed?

Connecting Services

Many journeys involve using more than one mode of transport. Take care when planning your journey – especially if you’re intending to catch the last connecting service of the day. Be realistic about how much time you leave to make connections allowing for unexpected delays.

There can be traffic delays, rail services can be amended at weekends and ferries are often affected by bad weather. Always check for road works or possible service disruption before setting off.

More about Connecting Services

Assistance Boarding

Can I get help boarding the ferry?

Passengers Requiring Assistance

When practicable, assistance embarking or disembarking the ship will be available wherever requested e.g. through use of hazard warning lights on arrival at the car marshalling area. Elderly or infirm passengers and parents travelling with young children who require assistance to take luggage up and down the gangway, should ask a member of staff for help.

Please advise at the time of booking and when checking in at marshalling areas or terminals, of any special requirements you may have (e.g. use of lifts/wheelchairs).

More about Assistance Boarding
RBS Worldpay - VeriSign Secured

We visited Rum in May 2009 and what a fantastic place it is. While we were there we met wild mountain goats and saw 2 golden eagles circling each other over a hill top.

D. Allen, Lancashire, England

Service status and information for all CalMac ferry routes

Service status
texts direct
to your mobile

Island Hopsctoch

All types of tickets for all types of journey!

Ticket Options