Clàran-ama

Clàran-ama

Clàran-ama is Faraidhean

Gheibh thu am fiosrachadh uile mu na clàran-ama is faraidhean againn air an làrach-lìn Bheurla. Gheibh thu clàran-ama a' gheamhraidh is an t-samhraidh, agus fios air na roghainnean a th' ann airson gach slighe a thaobh thiogaidean, turasan tillidh agus a bhith leum o eilean gu eilean.

Tha sinn a' seòladh gu 28 cinn-uidhe: ann an Linne Chluaidh, gu na h-Eileanan mu Dheas, na h-Eileanan a-Staigh, na h-Eileanan Siar, agus gu cinn-uidhe san Eilean Sgitheanach, Ratharsair agus sna h-Eileanan Tarsainn.

Às bith dè nì thu ann an eileanan na h-Alba, faodaidh tu do cheann-uidhe a ruighinn le CalMac. 

 

List for Clàran-ama

Close Don't show again