Cur-seachadan is tachartasan

Cur-seachadan is tachartasan

Faodaidh tu coimhead air na h-iolairean buidhe a' neadachadh ann am Muile, no an deireadh-sheachdain a chur seachad aig Fèis Jazz Eilean Bhòid, no coinneachadh ri cuid de na sgrìobhadairean as fheàrr ann an Alba aig an fhèis litreachais as lugha ann am Breatainn a thèid a chumail ann an Colbhasa. Leig le treòraiche na beanntan as fheàrr ann an Arainn a shealltainn dhut, no mas e dùbhlan a tha dhìth ort, feuch an Rèis-Bheinne ann an Diùra.

Co-dhiù mas toigh leat ceòl, leabhraichean, ruith, coiseachd, no fiadh-bheatha - bidh rudeigin ann dhut sna h-eileanan. Gheibh thu fiosrachadh air na cur-seachadan is tachartasan, agus mar a gheibh thu thuca an seo: cur-seachadan is tachartasan.

List for Cur-seachadan is tachartasan

Close Don't show again