Suidheachadh nan Seirbheisean is fiosrachadh ùr

Suidheachadh nan Seirbheisean is fiosrachadh ùr

Faigh am fiosrachadh as ùire mu na tha tachairt le gach slighe aiseig aig CalMac agus fiosrachadh air nithean a dh'fhaodadh buaidh a thoirt air an turas agad. Faodaidh tu fios air suidheachadh nan seirbheisean fhaighinn air a' fòn-làimhe agad leis na h-Apps fòn againn no cuir brath-teacsa leis a' chòd iomchaidh airson na slighe agad gu 60030 agus gheibh thu am fios às ùire air ais an-asgaidh, le aon bhrath, no grunn. 

Cuimhnich gum faod thu cuideachd fiosrachadh fhaighinn air ar seirbheisean tro Twitter. Lean @calmac_updates

 

List for Suidheachadh nan Seirbheisean is fiosrachadh ùr

Close Don't show again