Suidheachadh nan Seirbheisean is fiosrachadh ùr

Faigh am fiosrachadh as ùire mu na tha tachairt le gach slighe aiseig aig CalMac agus fiosrachadh air nithean a dh'fhaodadh buaidh a thoirt air an turas agad. Faodaidh tu fios air suidheachadh nan seirbheisean fhaighinn air a' fòn-làimhe agad leis na h-Apps fòn againn no cuir brath-teacsa leis a' chòd iomchaidh airson na slighe agad gu 60030 agus gheibh thu am fios às ùire air ais an-asgaidh, le aon bhrath, no grunn. 

Cuimhnich gum faod thu cuideachd fiosrachadh fhaighinn air ar seirbheisean tro Twitter. Lean @calmac_updates

 

Close Don't show again