Faigh fios air CalMac
15/10/2014

Diciadain aig a' Mhòd

Bha a' ghrian a' dèarrsadh air a' bhus aig Calmac an-diugh fhads a bah na farpaisich a' seinn taobh a-muigh Eden Court. An-diugh, thoisich farpaisean na h-inbhich.

Bi Randy Waugh a' tadhal air a' Mhòid bho Canada gu math tric. Bi e a' cur air dòigh agus a' gabhail pàirt ann am Mod Ottawa. Tha e moiteil cultar na Gàidhlig a' bhrosnachadh thall anns an duthaich aige fhèin.

 

Hector MacKechnie

Seo agaibh Hector MacKechnie a tha ag obair aig Calmac agus a bha a' seinn an-diugh agus a bhuannaich Duais Cuimhneachaidh Katie Stewart. Meal do naidheachd Hector! Eist ris a' seinn.....

 

Close Don't show again