Faigh fios air CalMac
16/10/2014

Diardaoin aig a' Mhòd

16 An Dàmhair 2014

Bha an t-àite mun cuairt Eden Court gu math dealanach an-diugh le luchd-buannachaidh an Aigeallan Airgid agus am Bonn Òir fhathast air leth toilichte as dèidh na farpaisean aca. Bha guth nan Gàidheil ri chluinntinn air feadh an àite agus farpaisean na coisirean a' toiseachadh an-diugh.

Hector MacKechnie - Buannaiche an Aigeallan Airgid

Seo Hector a tha ag obair airson Calmac as dèidh dha an Aigeallan Airgid a bhuannachadh agus e ag innse mar a ghlèidh e. Gur math a thèid leat leis an coisir Bùrach, Hector.

 

 

Donna Dugdale - Buannaiche an Aigeallan Airgid

Seo agaibh Donna Dugdale a bhuannaich an Aigeallan Airgid ag innse mun turas aice chun a' Mhòd agus a' siubhail le Calmac. Meal do naidheachd Donna. 

 

 

Raibeart MacDhonnachaidh - Buannaiche Am Bonn Òir 2013

Seo agaibh Raibeart Mac Dhonnachaidh, a bhuannaich am Bonn Òir an-uiridh ag innse mun turas aigesan chun a' Mhòd, a' cluich le Skipinnish agus a' sgrìobhadh am blog aig Calmac. 'S urrainn dhuibh Skipinnish fhaicinn aig an Ironworks ann an Inbhir Nis air Dihaoine 17mh Dàmhair.

 

Close Don't show again