Faigh fios air CalMac
17/10/2014

Dihaoine aig a' Mhòd

17 An Dàmhair 2014

Seo an latha mu dheireadh den Mòd Nàiseanta Rioghail 2014. An-diugh chi sinn na coisirean a' farpais airson na duaisean mu dheireadh, a' toirt seachdain sgoinneil gu crioch ann an Inbhir Nis.


Còmhlan Luadh Bhàideanach - Luchd-buannachaidh


Choinnich sinn leis na boireannaich bho Còmhlan Luadh Bhàideanach, a' bhuannaich Cuach Ùghdarras A' Chlò Hearaich. Fhuair sinn òran beag bhuapa.

 

Coisir Ghàidhlig Ghlaschu - Luchd-buannachaidh Sgiath Mhuile is Idhe, Biodag Eachainn Ruiseil agus Geall-dùbhlain Ghleann BhaileBha e math muinntir na GGs a bhith againn air bòrd an-diugh. Seo iad a ghabhail ''S truagh nach do dh'fhuirich mi tioram air tìr'
 

 

Cha tug dha Donnie 'Maroot' MacLeoid ach mionaid airson na 'jokes' aige a ghabhail. Chòrd fear CalMac rinn!Donald Macleod, comedian and member of the GG's treated us to few jokes from his repertoire. Love the CalMac joke you got in there.

 

Close Don't show again