Explore the

West coast

Buy your tickets now

Please Read - Important Advanced Passenger Information update

Widget Pins - Icons of passenger, rail and ferry travel for CalMac Journey Planner

Journey Planner

Access to ferry, bus and rail travel information
Public Transport Journey Planner

Mus siubhail thu

Ferry alerts

Faigh fios mu aiseagan air a' fòn agad

Gabhaidh brathan-teacsa a chur chun a' fòn-làimhe agad leis an fhiosrachadh as ùire mu sheirbheisean.

Car details changed - Find out more
Tickets - How and where do I collect my tickets?
FAQ Image of a vessel

Ceistean Bitheanta

Dèan cinnteach gu bheil thu ullaichte mus siubhail thu is nach cuir dad dragh ort le bhith toirt sùil air na Ceistean Bitheanta againn mus fhalbh thu.

FAQs

Tòisich am Mapa Eadar-ghnìomhach

Map with pins

Mapa Eadar-ghnìomhach

Cuir eòlas air taobh siar is eileanan na h-Alba le bhith cleachdadh a' mhapa ùr eadar-ghnìomhach againn. Gheibh thu a h-uile port, slighe is ceann-uidhe aig CalMac ann an aon ghoireas feumail. Tog ort is cuir eòlas air an taobh siar an-diugh.

Close Don't show again